Vizyon & Misyon

ULUSAL BİLİNÇLENME HAREKETİ YÖNETİM EĞİTİM ve İLETİŞİM bağlamında insanların, “erdemli insan” olmalarını hedefleyen

medeni (yerleşik ve insani değerleri güçlü) bir toplumu idealize eden bir harekettir.

Bilinçlenme ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerinde yer almak ülke olarak ancak ve ancak Ulusal Bilinçlenme Hareketinde vurguladığımız üçlü döngünün sağlıklı kurulmasıyla mümkündür. Bu döngü kurulmadığı sürece insanlarımız modern kent mobilyaları arasında yabancı kent kültürüne yabancı kalacak seyretmek, bakmak ve ertelemek vazgeçmek pes etmek gibi geri kalmışlığın bilinçaltı psikolojilerinden kendini kurtaramayacaktır. Bunun yanında hayatı da zorunda olduğu için yaşanılan bir olgu olarak görecektir. İşte bu çalışmalarla insanlarımızı bu bilinçaltı psikolojisinden kurtarmak için kendi ölçeğimizde gayret içine girdik. Bu gayretimizde bize sinerji oluşturacak kişiler de en büyük dayanağımız olacaktır .

Ulusal Bilinçlenme Hareketi öteden beri çevresinde olan her olaya karşı eleştirel bakan ama toplumumuzun iyileşmesine yönelik herhangi bir çaba içine girememiş kişileri değerlendirmek ülkenin insan kaynağının potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlayan bir harekettir.

VİZYON VE MİSYONUMUZ

Hareket toplumda İLK YARDIM BİLİNCİ, DOĞAL AFETLERE KARŞI KORUNMA, TRAFİK BİLİNCİ,  TÜKETİCİ BİLİNCİ, SİVİL SAVUNMA, AHLAKİ EROZYON konularında 6 temel alanda toplumu bilinçlendirici 5’er dakikalık AUDİO VISUAL eğitim paketleri hazırlayarak özellikle kentli insanların yoğun olarak yaşadığı yerlerde (istasyon, garaj terminal iskele gibi) kitle ulaşım araçlarında (otobüs, tren, tramvay, metro gibi) kitle iletim ve iletişim araçlarında (televizyon radyo gibi) gösterilmesini sağlayarak toplumun topyekün bilinçlendirilmesini temel amaç olarak görmüş KAMUSAL BİR HAREKETTİR.

Ulusal Bilinçlenme Hareketi üyeleri herhangi bir siyasal partiye üye olabilirler. Bu partilerde görev alabilirler. Ancak hareket adına yapılan çalışmalarda herhangi bir siyasal parti veya partilerin lehine sistemli ve düzenli olarak açıkça propaganda yapamazlar. Hareketimiz üyelerinin her biri toplumda birer kültür elçisidir. Kendisi ve çevresine karşı bu bilinci taşımayı baştan kabul etmişlerdir.

Hareket merkez ve taşra teşkilatları herhangi bir siyasal parti veya partilerle işbirliğine girebilir. Bu iş birliği hareketin faaliyet alanları kapsamı dışına çıkmamalıdır.

Ulusal Bilinçlenme hareketi diğer siyasal hareketlerden ayrı olarak partileşme sürecine girmeyeceğini, iktidara gelme veya ortak olmak gibi açık bir siyasal talepte bulunmayacağını iş bu tüzüğün 2. maddesinin e bendinde kayıt ve taahhüt altına almıştır.