Ulusal Bilinçlenme Hareketi Vizyon ve Misyonu

ULUSAL BİLİNÇLENME HAREKETİ YÖNETİM EĞİTİM ve İLETİŞİM bağlamında insanların, “erdemli insan” olmalarını hedefleyen medeni (yerleşik ve insani değerleri güçlü) bir toplumu idealize eden bir harekettir. Bilinçlenme ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerinde yer almak ülke olarak ancak ve ancak Ulusal Bilinçlenme Hareketinde vurguladığımız üçlü döngünün sağlıklı kurulmasıyla mümkündür. Bu döngü kurulmadığı sürece insanlarımız modern kent mobilyaları arasında […]

Continue Reading