Hakkımızda

www.ulusalbilinclenme.com

“Bilgi paylaşıldıkça anlam kazanır” diye çıktık yola!

Online Bilgi İletişim Ağı,  örtük bilginin açığa çıkarılması, ülkemizin literatür zenginliğine hizmet etmek, profesyonel yazarlarımızın sesinin çok daha geniş kitlelere ulaştırılması, amatör yazarlarımızın potansiyellerinin ortaya çıkarılmasını sağlayarak desteklemek, özveri içinde ve centilmence bilgilerin paylaşımını sağlayarak, özelde Türkiye’ye genelde dünyaya literatür zenginliği ve derinliği kazandırarak insanlığa faydalı olma amacını güder. Bilgi Ağı / Yazarportal İnteraktif Köşe Yazarı gazetesi, tarihte kendine özgü çisgisiyle beyinlere tescillenmiş “Tasvir-i Efkar” gazetesinin günümüze uyarlanmış ve pozitif muhalefet anlayışıyla Türkiye’nin ve dünyanın entellektüel birikimi olmuş ve  olmaktadır. Bilgi beyinlerde ve raflarda kaldıkça anlamsızdır. Sitemiz/sitelerimiz, doğru bilginin paylaşımını bir insanlık hizmeti olarak görmektedir.

ONLINE BİLGİ KÜLTÜR İLETİŞİM AĞININ GELİŞİM SÜRECİ

Online Bilgi İletişim Ağı 8 Ağustos 2001 tarihinde www.yahoo.com dan alınan cjb.net uzantısıyla yayına başladı. 21 Kasım 2002 tarihinde www.ahmetfidan.com alan adıyla ve kendi bağımsız sunucumuzla internete yerleşmiş olduk. 2003 tarihinden 8 Ağustos 2005 tarihine kadar aynı düzenlemeyle devam edildi. 8. Ağustos 2005 tarihinde bilgi iletişim ağımız yeni çehresine kavuşmuş oldu. 18 Ocak 2006 tarihinde, www.sunubank.com adresinden Türkiye’nin ilk Sunu Slayt Bankası Sunubank yayın hayatına girdi. 8 Ağustos 2006 tarihinde de www.ahmetfidan.com interaktif bilgi ve iletişim altyapısı oluşturuldu. ahmetfidan.com Ziyaretçi defterimizdeki yoğunluğu göz önüne alarak derhal 18 Ocak 2007 tarihinde www.bilgievreni.com ve net uzantılı url adreslerinden forum sitemiz yayına girdi. 8 Ağustos 2007 tarihinde www.yerelyonetim.net , siyasalforum.net (sonradan) www.siiyasalforum.org, www.axatour.com , www.bilgiagi.net paralel zaman dilimlerinde yayın hayatına başladı. 18 Ocak 2008 tarihinde www.ulusalbilinclenme.org , www.ulusalbilinclenme.com , www.bilinclenme.com , www.bilinclenme.org url adreslerinden ULUSAL BİLİNÇLENME HAREKETİ’mizin sitesi,  Yine paralel zaman diliminde (18 Ocak 2008 tarihinde), www.kentakademisi.com ve net ile Kent Akademisi Dergimiz, Türkiye’nin Kent Kültürü ve Yönetimi sıfatıyla uluslararası ölçekli olarak yayın hayatına başladı. 8 Ağustos 2008 tarihinde, 8 Ağustos 2007 tarihinde test yayınına başlamış olan Bilgi Ağı gazetemiz, www.bilgiagi.net , www.yazarportal.com, www.yazarportal.net, www.tasviriefkar.com, Türkiye Köşe Yazarı Gazetesi ve Yazar Portali olarak fiilen hizmete girdi. 8 Ağustos 2009 tarihinde, www.bizajans.com Online Groups, Online Bilgi İletişim, Tanıtım ve Medya Hizmetleri sitemiz hizmete girmiştir. 18 Ocak 2010 tarihinde web gazetemiz, www.gazeteweb.net url adresinden Türkiye’nin İlk Video Röportaj Portali olarak test yayınına başlamıştır.

Son dönemde, Yazar Portal Sitemizin İngilizce Sürümü olarak düşündüğümüz, www.authorport.com 2010 yılında yayına başlamıştır. 2013 yılında ÇEPEÇEVRE çevre aktüalite dergimiz www.cepecevre.org url adresinden yayına girmiştir.

2017 yılı başlarında, www.bilgiagi.net Köşe Yazarı Gazetemiz, bu adresi Online Bilgi İletişim ve Medya Hizmetleri’nin dağıtım portaline dönüşmek üzere terketmiş ve www.yazarportal.com adresine taşınmıştır. Bunun ardından, Karadeniz Şairler ve Yazarlar Derneğimizin Resmi Web sitesi olarak www.kasyad.com ve www.kasyad.org yayın hayatına girmiştir. 2017 yılı ortalarında, Karadeniz Doğa ve Çevre Derneği‘mizin Resmi İnternet Sitesi olarak www.kadoced.com, ve www.kadoced.org yayın hayatına başlamıştır. En son, Karadeniz Doğa ve Çevre Derneği‘mizin bilimsel yayın organı olan JENAS (Journal of Environmental and Natural Studies adıyla www.jenas.org adresinden yayına başlamıştır.

——–oooOOOooo——-

ICAM | INFORMATION COMMUNICATION ART and MEDIA NETWORK YAYIN GRUBU

ICAM NETWORK

www.icamnetwork.net 

TÜRKİYE İNTERAKTİF KÖŞE YAZARI GAZETESİ, YAZAR PORTALİ ve YAZI BANKASI

 www.yazarportal.comwww.bilgiagi.net

www.yazarportal.net www.tasviriefkar.com www.yazibankasi.com net

KENT AKADEMİSİ / KENT KÜLTÜRÜ ve YÖNETİMİ DERGİSİ

www.kentakademisi.com / net, www.jourac.com www.jourac.org

JENAS | JOURNAL OF ENVİRONMENTAL AND NATURAL STUDİES

ULUSLARARASI ÇEVRE ve DOĞA ÇALIŞMALARI DERGİSİ

www.jenas.org

TÜRKİYENİN İLK SUNU SLAYT BANKASI

www.sunubank.com, net

TÜRKİYE’NİN YEREL YÖNETİM PORTALI

www.yerelyonetim.net

ULUSAL BİLİNÇLENME HAREKETİ

www.ulusalbilinclenme.com, net / org www.bilinclenme.com net / org

TÜRKİYE’NİN İNTERAKTİF EĞİTİM ve KÜLTÜR PLATFORUMU

www.bilgievreni.com / net

İ.Ü. SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ ÖZERK FORUMU

www.siyasalforum.org

TÜRKİYE’NİN TURİZM PORTALI

www.axatour.com net, org, www.axatur.com net org

TÜRKİYE’NİN VİDEO RÖPORTAJ PORTALİ

www.gazeteweb.net

ONLİNE GROUPS / ONLİNE BİLGİ İLETİŞİM REKLAM TANITIM Ve MEDYA HİZMETLERİ

www.bizajans.com

AHMET FİDAN’IN KİŞİSEL RESMİ WEB SİTESİ

www.ahmetfidan.com www.ahmetfidan.net

*****

Online Bilgi Kültür, İletişim ve Medya Hizmetleri

Tel: +90532 486 45 03

bilgi@bilgiagi.net