Komisyonlar

FAALİYET KOMİSYONLARIMIZ

1. İLK YARDIM BİLİNCİ

  * Arama

  * Kurtarma

2. SİVİL SAVUNMA

* Deprem

* Yangın

* Sel

* Terörist Faaliyet

3. KENTLİLİK ve ÇEVREBİLİNCİ

* Çevre Bilinci

* Sürücü Bilinci

* Yaya Kültürü

* GÜrültü Bilinci

4. AHLAKİ EROZYON

* Kurumsal Etik

* Bireysel Etik

 5. TÜKETİCİ KÜLTÜRÜ

* Satınalma Bilinci

* Ekonomik Değerler

Kent bilinci veya kültürünü oluşturan temel alanlarda faaliyet gösterecek çalışma komisyonlarımız kitle iletişim ve kitle ulaşım sistemleri  aracılığıyla yapılabilecek eğitim ve bilinçlenme hareketidir. Bu hareketimiz en başta kültür bakanlığı ile yapılacak protokolle yönetim ayağını tamamlamış olacaktır.  Böylece çizimdeki üç temelden birincisi tamamlanmak üzeredir. Bununla ilgili gelişmeleri yine buradan takip edebilirsiniz .

Burada verilecek eğitim veya bilinçlendirme ile tamamen “iyi”nin sözde kalmayıp bir değer haline getirilmesi amaçlanmaktadır.

Dr. Ahmet FİDAN taraından, insanlığa faydalı olma gayesiyle başlatılmış bulunan bu hareket, gönlünde insanlığa faydalı olma gayesi olan ekip ruhunu taşıyan  vizyon sahibi gönül dostlarıyla gelişecektir.

Bu komisyonlarda veya faaliyet alanlarında bize katkınız olabilecekse, sizleri de aramızda görmek isteriz.

Duncan said from the very beginning, we have made it clear that this education stimulus funding is intended to supplement local education dollars, not replace https://www.goodnewsnetwork.org/author/top-5-educational-apps them.