Anasayfa

Neden Ulusal Bilinçlenme?!

İçinde bulunduğumuz  yüzyılda insanların çoğunluğu kentte yaşamaktadır. Kentte yaşayanların kentliye uygun “erdemli insan” olmasıyla bu yaşam her birimiz için daha anlamlı ve sürdürülebilir hale gelecektir.

Henüz  çekirdek kadrosunu tamamlamak üzere olduğumuz  bu hareket insanların erdemli olmasına yönelik insanlık değerlerinin eğitimini sırtlayacak bir harekettir. Bu konuda “erdemli insan” diyen herkes bize katılabilir.

Bu hareket Mahatma GHANDİ nin aşağıdaki anlayış sistemine dayanır.

“söylediklerinize dikkat edin, düşüncelere dönüşür,

düşüncelerinize dikkat edin, duygularınıza dönüşür,

duygularınıza dikkat edin, davranışlarınıza dönüşür,

davranışlarınıza dikkat edin, alışkanlıklarınıza dönüşür,

alışkanlıklarınıza dikkat edin, değerlerinize dönüşür,

değerlerinize dikkat edin, karakterlerinize dönüşür,

karakterlerinize dikkat edin, kaderinize dönüşür.

1. İLK YARDIM BİLİNCİ2. SEVİL SAVUNMA, 3. KENTLİLİK ve ÇEVRE, 4. AHLAKİ EROZYON,   5. TÜKETİCİ BİLİNCİ, gibi kent bilinci veya kültürünü oluşturan temel alanlarda faaliyet gösterecek çalışma komisyonlarımız kitle iletişim ve kitle ulaşım sistemleri  aracılığıyla yapılabilecek eğitim ve bilinçlenme hareketidir. Bu hareket kamu otoriteleri için de çözüm sunar. Bu hareketimiz en başta kültür bakanlığı ile yapılacak protokolle yönetim ayağını tamamlamış olacaktır.  Böylece çizimdeki üç temelden birincisi tamamlanmak üzeredir. Bununla ilgili gelişmeleri yine buradan takip edebilirsiniz.

Burada verilecek eğitim veya bilinçlendirme ile tamamen “iyi“nin sözde kalmayıp bir değer haline getirilmesi amaçlanmaktadır.

Dr. Ahmet FİDAN tarafından, insanlığa faydalı olma gayesiyle başlatılmış bulunan bu hareket, gönlünde insanlığa faydalı olma gayesi olan ekip ruhunu taşıyan  vizyon sahibi kişilerle gelişecektir.